Trang chủ TIN TỨC SỰ KIỆNTIN TỨC DỰ ÁN HÀNG NGÀN SALES “THẮP LỬA” LỄ RA QUÂN DỰ ÁN METRO STAR, CHẮC CHẮN “CHÁY HÀNG”